Biverkningar av skolmedicinen

En artikel i Göteborgs-posten bekräftade det jag tyckt länge. Den 17 juni 2014 kunde vi som läser GP läsa att ”Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel”. Jag läser vidare:

Artikel i GP 2014.06.17

Artikel i GP 2014.06.17

Hundratusentals människor blir sjuka av vanliga läkemedel. Upp till varannan drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet som ger vårdkostnader på upp till 19 miljarder kronor. Det visar en färsk avhandling från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Hanna Gyllensten, apotekare, forskare och nu också doktor har tagit hjälp av expertpaneler med läkare, enkätundersökningar med 7000 personer och gått igenom nära 5000 patientjournaler, för att utröna hur hög sjukligheten är. I journalerna kunde forskarna se att det var 12 procent av befolkningen som var drabbad under en tremånadersperiod. Hanna Gyllensten har fått fram att detta också får konsekvenser utanför vården. Förutom ett stort enskilt lidande leder också biverkningar och följdsjukdomar till direkta kostnader för patienterna på mellan 4000 och 10000 kronor per år. Resursförbrukningen utanför vården innebär produktionsbortfall. Människor har varit hemma från jobbet p.g.a läkemedelsproblem och anhöriga som fått vård.

En ros till alla som lider av biverkningar

En ros till alla som lider av biverkningar

Enligt expertpanelen med läkare drabbas 50-60 procent av alla patienter som får vård i Sverige under ett år av någon form av biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter. Detta gäller i stort sett alla läkemedel och de vanliga läkemedlen ger mest problem. Det är läkemedel mot depression eller smärtlindring som ger mycket besvär. Ibland är patienten felmedicinerad, men biverkningar är en stor del och det är besvär som uppstår även om man använder läkemedlet på rätt sätt. Men sedan verkar otillräcklig effekt av läkemedlet vara en stor del av problemen. ”Det är egentligen alla läkemedel som kan ge sådana här problem” säger Hanna Gyllensten.
Jag är glad att jag under alla år haft styrka och mod att stå emot de rekommendationer om mediciner som olika läkare gett mig. Så snart jag känt biverkningarna komma, så har jag slutat ta medicinen. Jag har inte haft tålamodet att stå emot och invänta eventuella förbättringar. Därför har jag heller aldrig råkat få några följdsjukdomar. Man kan tycka vad man vill om det, men det har gått vägen för mig. Och det är min stora lycka. Jag mår så himla bra idag och tycker att varje dag är värd att vara tacksam över.

Kapp-projektet ger energi

När jag går ut i verandan på morgonen och ser alla tygerna och slipsarna och de fina kapporna och väskorna, som hänger där så gott som helt färdigsydda nu, ger det sådan jätteenergi. Det känns som att jag riktigt längtar till jobbet varje dag.

I provningstagen

I provningstagen

Det hjälper mig att komma upp på morgonen och att få meningsfull sysselsättning. Jag gillar verkligen det vi lyckas göra. Det blir så himla fint. Jag känner glädjen i kroppen när jag tar på mig kappan, när jag skall prova att längden är ok och att den sitter bra. Arbetet med att sy hjälper mig att träna mina fingrar. Bara att sätta fast de små nålarna i tyget är en stor prestation. Jag har superdålig känsel i fingrarna och känner nästan inte alls att jag håller i nålen. Efter hand tränas styrkan och koncentrationen av att hålla i de pyttesmå nålarna och att knäppa knapparna.

De sista provningarna är de viktigaste

De sista provningarna är de viktigaste

Koordinationen tränas också. Många ms-skadade har besvär med den. Jag har märkt att jag ibland har svårt att få den att funka. Koordinationen är viktig. Det är förmågan att samordna kroppsrörelser i förhållande till varandra och till omgivningen. Jag är alltid ute i god tid numera. Är jag inte det så blir jag hispig. Jag springer omkring  och blir alldeles vimsig och får lätt för att ramla omkull. Här arbetar vi i vår egen takt efter våra egna möjligheter. Det är bara det färdiga jobbet som styr vad som skall göras och målet är att visa upp alla

Arbetsträning med handsömnad i solen

Arbetsträning med handsömnad i solen

väskorna och kapporna på utställningen den 13 och 14 september i Kulturhuset Vingen i Amhult i Torslanda. Vår ambition är att kunna få klara 15 kappor och några fler väskor tills dess. Jag får sådan glädje och entusiasm av arbetet att jag gärna sitter och syr in på småtimmarna. Nu är det ju ljust till sent på kvällen och i verandan lyser solen in länge.